Radio Nónnevot logo

Radio Nónnevot

Op Radio Nónnevot heurste alle vastelaovesmeziek oet Zitterd en allein de allerbèste sjlaagers oet Limburg! Alle bekende mitzèngers van vruiger mèr ouch de LVK toppers van de lèste jaore. Biej Radio Nónnevot komme ze alleney veurbiej.

Donderdig 10.00 oer

Ongerwaeges mit Sam

Vriedig 09.00 pès 10.00 oer

’t Foute oer

Zondig 10.00 pès 11.00 oer

Zittesj Mitzèng matinee

’t Haw zo sjoon kenne zeen

Kiek in ’t glaeske

Oukouk

In ein dörpke neit wiet van hiej, dao ligke viefentwintig huskes op ein riej. Dao sjteit ein kirkske en ein cafè, en d'n drogis verköp allein Kamillenthee. Ei kapläönke en eine plis, enne pesjtoor dae eiglik burgemeister is. Ein kar mit paerdje dat brink uch draer,...

welkom

19 feb 2021